شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن هواگوی خودکار 34091762-026 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
  • نام گذاری سال 1401: تولید دانش بنیان ، اشتغال آفرین
  • شعار سال 2022 سازمان جهانی هواشناسی: هشدار سریع و اقدام سریع

نظرسنجی

 
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی گرد و غبار اعلام نمایید
 
9
 
3
 
4
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی عمومی اعلام نمایید
 
9
 
2
 
5

میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی هوانوردی اعلام نمایید
 
6
 
2
 
4
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی کشاورزی اعلام نمایید
 
7
 
2
 
4