شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن هواگوی خودکار 34091762-026 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
  • نام گذاری سال 1401: تولید دانش بنیان ، اشتغال آفرین
  • شعار سال 2022 سازمان جهانی هواشناسی: هشدار سریع و اقدام سریع

پیش بینی روزانه

نام شهر وضعیت فعلی دمای فعلی حداکثر دما حداقل دما
آسارا 20 30 11
ديزين پايين 15 19 7
اشتهارد 20 31 14
هشتگرد 24 27 9
كرج 26 29 12
فرودگاه پيام 24 29 12
نظرآباد 19 31 11
طالقان 22 27 8