شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • شعار سال 2024 سازمان جهانی هواشناسی : خط مقدم اقدام اقلیمی
  • جهش تولید با مشارکت مردم

معرفی خدمات

عنوان خدمت

نحوه ارائه زیر خدمت

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیرخدمت)

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی (13011439000)

ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی (13011439100)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

  ارائه گزارشات اقلیم شناسی (13011439101) غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک (13011439103)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

پیش بینی هواشناسی هوانوردی (13011439104)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

پیش بینی هواشناسی کشاورزی (13011439105)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی (13011439106)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

پیش بینی هواشناسی جاده ای (13011439107)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

پیش بینی خدمات عامه هواشناسی (13011439109)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

 

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم