شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • شعار سال 2024 سازمان جهانی هواشناسی : خط مقدم اقدام اقلیمی
  • جهش تولید با مشارکت مردم

سوالات تخصصی

 
با توجه به اینکه سرعت نور از سرعت صوت بیشتر است، به همین خاطر صدای رعدوبرق چند ثانیه پس از مشاهده شدن نور ناشی از رعدوبرق شنیده می شود و هرچه فاصله ابر تا زمین بیشتر باشد این صدا دیرتر شنیده خواهد شد.
پدیده تگرگ در ابرهای جوششی به نام کمولونیمبوس تشکیل می شود که دارای فاصله زیاد بین کف ابر و قله ابر می باشد و قسمتی از این ابر، در دمای زیر صفر قرار دارد بنابراین با توجه به اینکه در این ابر، تلاطم زیاد بوده، باعث میشود قطرات تشکیل شده در اثر این تلاطم،  به قسمت های بالایی ابر که دمای زیر صفر دارند رفته و این قطرات یخ ببندند و این کار بطور پیوسته انجام می گیرد. نهایتا پس از بزرگ شدن، این قطرات یخ، در اثر جاذبه زمین به طرف زمین کشیده شده و تگرگ اتفاق می افتد.
میتوانید با مراجعه به اداره کل هواشناسی استان و یا اداره هواشناسی اهر داده های مورد نیاز خود را دریافت نمایید. اگر نامه از دانشگاه یا ارگان دولتی بیاورید هزینه از شما دریافت نخواهد شد.

وجود هوای سرد – رطوبت کافی وشرایط جو پایدار باعث تشکیل مه می شود . و جنس مه از ذرات بخار آب می باشد.

آمار بارش را میتوانید از سایت هواشناسی قسمت خدمات تخصصی هواشناسی دریافت نمایید. در مورد گیاهان بهتر است از سازمان جهادکشاورزی سوال فرمایید. 

میزان بارش مراغه در سال زراعی فعلی تا امروز(از مهر 1396 تا 15 اردیبهشت 1397) 255.3 میلیمتر می باشد، که نسبت به میانگین بلندمدت 0.9 درصد افزایش داشته است.