شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • شعار سال 2024 سازمان جهانی هواشناسی : خط مقدم اقدام اقلیمی
  • جهش تولید با مشارکت مردم

نشریات الکترونیکی سازمان

 
نیوار.gif

نشریه نیوار

Nivar

دوفصلنامه علوم پایه
ISSN: 1735-0565 eISSN: 2645-3347
صاحب امتیاز:
سازمان هواشناسی کشور
مدیر مسئول:
دکتر سحر تاج بخش مسلمان
سردبیر:
دکتر مجید آزادی
تلفن نشریه: ۰۲۱-۶۶۰۷۰۰۴۰

https://www.magiran.com/volume/106026

 
پژوهش-های-اقلیم-شناسی-(2).gif

نشریه پژوهش های اقلیم شناسی

Journal of Climate Research

فصلنامه علوم انسانی
ISSN: 2228-5040
صاحب امتیاز:
پژوهشکده اقلیم شناسی
مدیر مسئول:
دکتر مجید حبیبی نوخندان
سردبیر:
دکتر علی اکبر متکان
تلفن نشریه: ۰۲۱-۶۶۰۷۰۰۱۷
 
https://www.magiran.com/volume/139773

 
اقیانوس-شناسی-(1).jpg

فصلنامه اقیانوس شناسی

Journal of Oceanography

فصلنامه علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
ISSN: 1562-1057 eISSN: 2476-6755
صاحب امتیاز:
موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
مدیر مسئول:
دکتر بهروز ابطحی
سردبیر:
دکتر احمد سواری
تلفن نشریه: ۰۲۱-۶۶۹۴۴۸۷۳

https://www.magiran.com/magazine/2069