شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین
  • هشدار سریع و اقدام سریع
  • تلفن گویای هواشناسی البرز به شماره 34091762-026 طی 24 ساعت در خدمت شهروندان گرامی می باشد
1401/08/22

جلسه هماهنگی برآورد نیاز تجهیزاتی

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان البرز ؛ روز شنبه 22 آبان جلسه ای با حضور بهارونداحمدی مدیر کل هواشناسی ، معاون مدیریت و منابع ،معاون فنی شبکه پایش ، رئیس مهندس و تجهیزات ، رئیس شبکه پایش و رئیس حراست به منظور هماهنگی برآورد نیاز تجهیزاتی برای برگزاری مناقصه ی اعتبارات مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری در این اداره کل برگزار شد .