شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن هواگوی خودکار 34091762-026 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
  • نام گذاری سال 1401: تولید دانش بنیان ، اشتغال آفرین
  • شعار سال 2022 سازمان جهانی هواشناسی: هشدار سریع و اقدام سریع
1401/06/16

برگزاری جلسه پایش و شبکه دیدبانی هواشناسی استان البرز

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان البرز ؛ امروز چهارشنبه 1401/06/16 با حضور مدیر کل ، معاون فنی ، رئیس اداره شبکه دیدبانی ، رؤسای ستاد اداره کل و نیز رؤسای ایستگاه های هواشناسی تابعه استان ، جلسه فصلی شبکه دیدبانی برگزار شد .
در این جلسه امور مربوط به ایستگاه ها ؛ مواردی همچون ادوات و تجهیزات فنی ، درخواست و نیازهای ایستگاه ها ، سامانه شناسنامه آموزشی پرسنل همدیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
در پایان این جلسه از کارشناس همدیدی مسعود طالب زاده دیدبان برتر سه ماهه اول 1401 استان با اهداء لوح سپاس تقدیر شد .