شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین
  • هشدار سریع و اقدام سریع
  • تلفن گویای هواشناسی البرز به شماره 34091762-026 طی 24 ساعت در خدمت شهروندان گرامی می باشد
1401/08/24

بازدیددانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر البرز از هواشناسی کرج

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان البرز ؛ روز سه شنبه 24 آبان 1401 ، گروهی از دانشجویان رشته جغرافیا دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر البرز به منظور آشنایی با فعالیت ها و تجهیزات هواشناسی از هواشناسی کرج بازدید کردند .